Death metal

Death metal (på svenska ofta benämnt dödsmetall) är en extrem subgenre till heavy metal. Vanliga sättningar i en death metal-grupp är kraftigt distade och nedstämda elgitarrer och elbaser som spelas i tekniker såsom palm mute och växelslag, djup growlsång och/eller skrik, aggressiv och kraftfull trumteknik i form av dubbelpedal eller blast beat, mindre tonart eller atonalitet, kromatiska ackordföljder, högt tempo samt stora ton- och taktartsändringar. Texttemana inom death metal kan ofta åberopa religion, ockultism, mystik, natur, filosofi, fiktion, politik, våld (emellertid i slasherartade skildringar eller andra extrema akter som stympning, dissektion, tortyr, våldtäkt, kannibalism och nekrofili), psykologi eller döden i allmänhet.Källa: Wikipedia

Vicious Art var som sagt ett Death metal band.

Death metal som genre uppstod i USA under 1980-talets mitt. Den byggde på den musikaliska strukturen ur thrash metal och tidig black metal. Grupper som Venom, Slayer och Kreator var viktiga influenser för genrens skapande.

I slutet av 1980-talet och börja av 1990-talet fick death metal allt mer uppmärksamhet i media då stora skivbolag som Combat, Earache och Roadrunner Records började kontraktera death metal-grupper allt snabbare. Ungefär samtidigt spreds musikstilen även till Europa, särskilt till Storbritannien och Sverige.

23 Sep 2018