VICIOUS ART - Weed the Wild (video)

Här kommer en youtube med Vicious Art och en av deras låtar. Låten heter Weed the Wild och är med på den egenfinansierad EP, Weed the Wild, som trycktes i 1 000 exemplar. Precis som tidigare inspelningar spelades den in i Off Beat Studio över en helg.

23 Aug 2019